V Chrudimi je více modelářů, co doma připravují a nebo už zhotovili nejaké kolejiště. Většina kolejišt je však ve výstavbě a tak se pokusím o co nejpestřejší přiblížení toho, co se dá u nás nalézt. Postupem času budou tyto stránky aktualizovány a budou informovat o dalším postupu modelářské činnosti.HO....Tomáš Bartoš HO....Tomáš Bartoš-nové HO....Petr Zitko HO....Luboš Bubák HO....Miroslav Bláha HO....Michal Foltýn HO....klubové kolejiště ŽM ChrudimHO....MODULYTT....Danek Ruffer TT....Martin Kostelecký TT....klubové kolejiště ŽM Chrudim TT....Tomáš SamohýlN....Bedřich Rotrekl N....Aleš RotreklZahradní železnice....Aleš Rotrekl